En sida som kanske hjälper
info@behoverhjalp.se

Försäkringersättning Ensamhet Sorg
Skadeersättning Psykisk ohälsa Suicid
Hantverkare Alkohol Narkotika/droger
Barnmisshandel Kränkning Ofredande
Mobbing - barn Vuxenmobbing Orosanmälan
Hustrumisshandel Kvinnojour Besöksförbud
Terror Misshandel Våld